2018

wrzesień

Pn

24

Wt

25

Śr

26

Cz

27

Pt

28

Sb

29

Nd

30

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Aktualności

Seminarium "Pracodawca jako kluczowy podmiot na rynku pracy" - 14.04.2016r.
21.04.2016

W dniu 14 kwietnia 2016 roku uczestniczyliśmy w seminarium pt. "Pracodawca, jako kluczowy podmiot rynku pracy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy- usługi i instrumenty wspierające rozwój zasobów ludzkich". Organizatorami spotkania byli Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu i Wojewódzki Oœśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.

 

Tematyka wystąpień podczas seminarium nawiązywała do różnych form zatrudniania pracowników. O korzyśœciach z zatrudniania pracowników młodocianych opowiadał Karol Owczarek, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Sieradzu. Ewa Marciniak- Kulka, specjalista kształcenia zawodowego Wojewódzkiego Ośœrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, zwróciła uwagę na odpowiedzialnośœć biznesu za praktyczne elementy kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy. Na zakończenie konferencji Janusz Grochmalski przybliżył ofertę sieradzkiego oddziału Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

 

Głównym wnioskiem wypływającym z seminarium jest to, że do rynku pracy dostosowywać się musi nie tylko pracodawca, ale również szkolnictwo, zwłaszcza zawodowe. Oferta edukacyjna powinna być dostosowana do dynamiki rynku pracy i z tego powodu konieczne jest opracowanie mechanizmów pozwalających na szybką modyfikację np. programów nauczania. Ważne by potrzeby pracodawców i możliwości placówek oświatowych łączyły się ze sobą. Dlatego bardzo istotna jest współpraca pracodawców ze szkołami.

 

https://www.youtube.com/watch?v=IFOZst8QO9A

Seminarium
Seminarium
Seminarium
Seminarium
Seminarium
Wielkanoc 2016
25.03.2016

 

Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych - Sieradz 2016
25.03.2016

 15 marca 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Sieradzu, odbyly sie 15-te  Targi Edukacyjne.

Nasza szkoła SCKU  Województwa Łódzkiego promowała główne kierunki kształcenia tj. technik usług kosmetycznych, technik masażysta, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, higienistka  stomatologiczna,  technik weterynarii i terapeuta zajęciowy. Oferta naszej  szkoły skierowana była zarówno  dla tegorocznych maturzystów i dorosłych, którzy planują dalszą edukację.

Przypominamy !!! - nauka w SCKU jest bezpłatna, uczymy w systemie dziennym i zaocznym. Nie wymagamy matury!  SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych - Wieluń 2016
25.03.2016

 10 marca 2016r. odbyły się Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych w Wieluniu.

Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało 40 wystawców, w tym również nasza szkoła. Targi edukacyjne są adresowane głównie do młodych ludzi, którzy w tym roku staną przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, a także do rodziców i nauczycieli. Stoisko naszego Centrum cieszyło się dużym zainteresowaniem. 

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym i zapraszamy do naszej szkoły!!!
Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych - Zduńska Wola 2016
31.03.2016

W dniu 2 marca 2016 roku słuchacze naszej szkoły uczestniczyli w Targach Edukacyjnych w Ydu}skiej Woli, których celem jest pomoc młodzieży w wyborze dalszej drogi edukacyjnej.

Spośród wielu uczestniczących w tych targach placówek oświatowych, stoisko naszej szkoły przyciągało odwiedzających atrakcyjną formą prezentacji kierunków kształcenia. Słuchacze prezentowali techniki wykonania masażu relaksacyjnego, a także wykonywany był manicure.

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym za zainteresowanie naszą ofertą, mamy nadzieję, że wielu z Was z niej skorzysta.

Zapraszamy!!! Jesteśmy szkołą publiczną, darmową, nie wymagamy matury.

Kształcimy w systemie dziennym i zaocznym, prowadzimy kursy kwalifikacyjne.

Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych - Zduńska Wola 2016
Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych - Zduńska Wola 2016
Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych - Zduńska Wola 2016
Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych - Zduńska Wola 2016
Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych - Zduńska Wola 2016
Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych - Zduńska Wola 2016
Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych - Łask 2016
26.01.2016

Promocja Sieradzkiego SCKU Województwa Łódzkiego nabiera tempa.

W dniu 20 stycznia 2016 roku uczestniczyliśmy w Targach Edukacyjnych Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych w Łasku, gdzie promowaliśmy naszą szkołę. Udzielaliśmy informacji dotyczącej kierunków kształcenia,sposobu rekrutacji i wymagań jakie trzeba spełnić żeby zostać słuchaczem naszej szkoły.

Największym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się kierunki technik masażysta, technik usług kosmetycznych, higienistka stomatologiczna oraz nasz nowy kierunek technik weterynarii.

Przypominamy ! Jesteśmy szkołą publiczną, darmową, nie wymagamy matury.

Kształcimy w systemie dziennym i zaocznym, prowadzimy kursy kwalifikacyjne.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CAŁĄ OFERTĄ KSZTAŁCENIA NASZEJ SZKOŁY !

Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych - Łask 2016
Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych - Łask 2016
Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych - Łask 2016
Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych - Łask 2016
Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych - Łask 2016
Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych - Łask 2016
Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych - Łask 2016
EGZAMIN ZAWODOWY!!!
07.01.2016

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 listopada 2015r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą kozystać zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2016r. w części:

PISEMNEJ
wszystkie kwalifikacje

każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz może mieć kalkulator prosty*

 
PRAKTYCZNEJ
każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory wymienione poniżej:
 A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy XXXX
R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwiarząt kalkulator prosty*, ołówek gumka, linijka, ekierka, temperówka
* kalkulator prosty - to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 Ponad to, każdy zdający musi posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość (ze zdjęciem i numerem PESEL).

 

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
mszsieradz@poczta.onet.pl
szp@szp.edu.pl

Partnerzy