2017

czerwiec

Pn

26

Wt

27

¦r

28

Cz

29

Pt

30

Sb

1

Nd

2

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycj±, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywaj± się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętno¶ci zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiaj±cy uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętno¶ci i kwalifikacji zawodowych

Kursy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - R.3.Prowadzenie produkcji rolniczej

SIERADZKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SIERADZU

Ogłasza nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy w ramach zawodu

Technik rolnik – kwalifikacja

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej.

Nauka w systemie zaocznym!!!

Jesteś¶ osob± przedsiębiorcz± i kreatywn±. Wi±żesz swoj± przyszłoś¶ć z prac± i życiem na wsi. Chcesz profesjonalnie prowadzić produkcję rolnicz±? Starasz się o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach projektu Młody Rolnik a nie posiadasz wymaganego wykształcenia rolniczego!
B±dĽź zawodowcem, rozpocznij naukę – ten kurs jest dla Ciebie!!!

Po ukończeniu kursu będziesz potrafił: •

 • wykonywać prace zwi±zane z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • obsługiwać ś¶rodki techniczne stosowane w rolnictwie,
 • prowadzić produkcję rolnicz± i zwierzęc±.

ARiMR przypomina „młodym rolnikom” o uzupełnieniu wykształcenia, bez niego możesz nie dostać dotacji lub pomocy finansowej – (czytaj więcej: www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr/arimr-przypomina-mlodym-rolnikom-o-uzupelnieniu-wyksztalcenia.html )

Co daje Ci ukończenie tego kursu?
Oczywi¶ście możliwoś¶ć dalszego rozwoju! •

 • Posiadaj±c ¶świadectwo ukończenia kursu z kwalifikacji R.3. możesz ukończyć drugi kurs z kwalifikacji:
 • - R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie. Wtedy kursant uzyskuje tytuł Technika agrobiznesu, albo
 • - R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. Kursant uzyskuje tytuł Technika rolnika.
 • Możliwoś¶ć podejś¶cia do egzaminu przed Okręgow± Komisj± Egzaminacyjn±, a po jego zdaniu, szansę podjęcia pracy jako Rolnik, zgodnie z Rozporz±dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Więcej informacji w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu (43) 822 44 12

Nie zwlekaj, zdob±dĽź zawód.

PRZYJD¬Ź DO SZKOŁY Z DO¦ŚWIADCZENIEM I TRADYCJAMI.

Z dniem 1 Wrze¶nia 2013 r. rozpoczęło działalno¶ć SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorz±du Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
mszsieradz@poczta.onet.pl
szp@szp.edu.pl

Partnerzy