2018

październik

Pn

15

Wt

16

Śr

17

Cz

18

Pt

19

Sb

20

Nd

21

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Oferta edukacyjna - kierunki kształcenia

Szkoła Policealna dla dorosłych

Asystentka stomatologiczna (s) 1

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry).

Zajęcia odbywają się w formie dziennej i stacjonarnej.

 

Jeżeli interesujesz się stomatologią i chcesz pracować w gabinecie dentystycznym, wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNEJ!!! Będziesz mógł profesjonalnie pomagać lekarzowi dentyście w działalności leczniczej i profilaktycznej.


W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • przygotujesz samodzielnie gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty,

 • będziesz przygotowywał pacjentów do zabiegów stomatologicznych,

 • będziesz współpracował z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych,

 • będziesz rozróżniał grupy leków i materiałów stomatologicznych stosowanych w lecznictwie stomatologicznym,

 • będziesz obsługiwał sprzęt diagnostyczny,

 • będziesz potrafił wyjaławiać, odkażać oraz konserwować narzędzia i urządzenia stomatologiczne,

 • będziesz prowadził dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych,

 • będziesz mógł prowadzić stomatologiczną edukację zdrowotną, organizować i nadzorować na zlecenie lekarza stomatologa akcje profilaktyki fluorowej próchnicy zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach).


Masz wiele możliwości podjęcia pracy:

 • gabinety dentystyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

 • prywatne gabinety stomatologiczne,

 • poradnie i kliniki dentystyczne,

 • ośrodki zdrowia.


Kierunek ten powinny wybrać osoby, które charakteryzuje:

 • sprawność fizyczna i manualna,

 • zmysł estetyczny,

 • dokładność i precyzja

 • komunikatywność,

 • dokładność i cierpliwość,

 • wrażliwość, życzliwość,

 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka.

(s) - kształcenie odbywa się stacjonarnie
od 3 do 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych

(z) - kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy)

1 - 1 rok

2 – 2 lata

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
mszsieradz@poczta.onet.pl
szp@szp.edu.pl

Partnerzy