2017

grudzień

Pn

11

Wt

12

Śr

13

Cz

14

Pt

15

Sb

16

Nd

17

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Uczniowie

Samorząd słuchaczy

W miesiącu wrześniu na zebraniu organizacyjnym wszystkich słuchaczy szkoły w demokratycznych wyborach wybrano następujące skład Samorządu słuchaczy:

Przewodniczący:  

Justyna Majchrzycka

Z-cy Przewod.:                  

Adrianna Dudek                                                    

Skarbik:

Monika Kopka                

Członek:

                   
                    

Na zebraniu, opiekun samorządu mgr Paweł Berski zapoznał słuchaczy z Regulaminem Samorządu Słuchaczy jak również omówił funkcje i zadania poszczególnych osób.

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
mszsieradz@poczta.onet.pl
szp@szp.edu.pl

Partnerzy