OC przewoźnika drogowego – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami każdy pojazd, który porusza się po drogach publicznych, musi mieć aktualną polisę OC. Dodatkowo firmy zajmujące się transportem drogowym mogą zdecydować się na wykupienie ubezpieczenia dla przewoźników drogowych. Stanowi ono skuteczne zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia bądź utraty ładunku podczas jego transportu.

Najważniejsze informacje dotyczące ubezpieczenia przewoźników

Polisy ubezpieczeniowe dzielą się na obowiązkowe oraz dobrowolne. Pomimo tego, że ubezpieczenie OC przewoźników https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ drogowych ma charakter dobrowolny, w praktyce okazuje się, że żadna firma transportowa nie może pozwolić sobie na rezygnację z jego wykupienia. Z czego to wynika? Żaden klient zlecający transport swoich towarów, nie zdecyduje się na skorzystanie z usług nieubezpieczonej firmy. W przypadku uszkodzenia lub utraty mienia konieczne byłoby bowiem staranie się o odszkodowanie od firmy transportowej, co nie zawsze jest możliwe. Polisa OC przewoźnika drogowego zwiększa więc wiarygodność firmy transportowej i stanowi dla niej zabezpieczenie w przypadku wystąpienia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Zakres odpowiedzialności przewoźników wykonujących przewozy krajowe określony został w Ustawie Prawo Przewozowe. Firmy transportowe świadczące usługi międzynarodowe ponoszą odpowiedzialność za przewożony towar zgodnie z Konwencją o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów.

Przedmiot ubezpieczenia, jego zakres i cena

W związku z tym, że OC przewoźnika to ubezpieczenie dobrowolne jego zakres może być zróżnicowany w zależności od wybranej firmy ubezpieczeniowej. Co podlega ubezpieczeniu w ramach zakupionej polisy? Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Przewozowe przedmiotem ubezpieczenia są szkody rzeczowe polegające na utracie, ubytku, bądź uszkodzeniu przesyłki towarowej, a także szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie. Odpowiedzialność firmy transportowej rozpoczyna się w momencie przyjęcia przesyłki towarowej, a kończy z chwilą wydania jej odbiorcy. Należy podkreślić, że w przypadku zdarzeń, do których doszło z przyczyn niezależnych od przewoźnika (bez jego winy), odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Zakres ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym lub międzynarodowym może zostać rozszerzony o wybrane ryzyka. Za dodatkową opłatą przewoźnik może wykupić OC z tytułu:

  • szkód powstałych w wyniku rozboju i rabunku,
  • szkód powstałych podczas przewozu żywych zwierząt,
  • utraty lub uszkodzenia kontenera,
  • przewozu materiałów niebezpiecznych,
  • przewozu towarów łatwo psujących się.

Ile trzeba zapłacić za polisę OC przewoźnika drogowego? Wysokość składki uzależniona jest w ogromnym stopniu od zakresu ubezpieczenia. Firmy ubezpieczeniowe podczas tworzenia ofert biorą pod uwagę również takie czynniki jak roczne dochody firmy transportowej, rodzaj transportowanych materiałów, suma ubezpieczenia oraz zakres terytorialny. Koszt zakupu najtańszych polis kształtuje się na poziomie kilkuset złotych rocznie. Decydując się na takie rozwiązanie, trzeba jednak liczyć się z ograniczonym zakresem ochrony. Firmy transportowe, które oczekują pełnej ochrony ubezpieczeniowej, powinny liczyć się z wydatkiem rzędu kilku tysięcy złotych rocznie.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy

OC przewoźnika drogowego
OC przewoźnika drogowego

Ze względu na zróżnicowany zakres ubezpieczenia zakup polisy OC przewoźnika powinien być dokładnie przemyślany. Przed podpisaniem umowy warto zadać agentowi ubezpieczeniowemu kilka istotnych pytań. Jakie to pytania? Jedno z nich dotyczy wysokości franszyzy redukcyjnej, czyli kwoty, do której firma ubezpieczeniowa nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli wartość franszyzy redukcyjnej będzie zbyt wysoka, w przypadku wystąpienia mniejszych szkód firma transportowa będzie zobowiązana do wypłaty odszkodowania z własnych środków. Warto także zapytać o warunki tzw. klauzuli postojowej. Niektóre firmy ubezpieczeniowe zaznaczają, że ponoszą odpowiedzialność za szkody parkingowe pod warunkiem, że kierowca zatrzymał pojazd na parkingu strzeżonym. Przed zawarciem polisy należy też dowiedzieć się, czy istnieje możliwość zlecania pracy podwykonawcom. W przypadku niektórych firm ubezpieczeniowych objęcie ochroną podwykonawców wymaga wykupienia dodatkowej klauzuli i opłacenia składki.

Trzeba pamiętać, że na cenę ubezpieczenia w istotnym stopniu wpływa wysokość sumy ubezpieczenia, wyznaczającej maksymalne odszkodowanie, które może zostać wypłacone. Osoba zawierająca polisę OCP https://www.centratalentu.pl/oc-przewoznika-drogowego/ może ustalić jej wysokość na dowolnym poziomie. Najlepiej jednak, gdyby suma ubezpieczenia była adekwatna do wartości przewożonego towaru. Porównując oferty poszczególnych ubezpieczycieli, należy zwrócić szczególną uwagę na tzw. wyłączenia odpowiedzialności znajdujące się w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Są to przykładowe zdarzenia, za które firma ubezpieczeniowa nie ponosi odpowiedzialności. Polisy ubezpieczeniowe to produkty, na których nie należy oszczędzać. Prawidłowo skonstruowana polisa przewoźnika to produkt szyty na miarę i dostosowany do indywidualnych potrzeb firmy transportowej. Warto podkreślić, że rezygnacja z pełnego zakresu ochrony to ryzykowne działanie, które zazwyczaj przynosi więcej strat niż korzyści.

Explore More

Krematorium dla zwierząt Warszawa 

Krematorium dla zwierząt Warszawa 
26 stycznia 2024 0 Comments 0 tags

W życiu każdego miłośnika zwierząt nadchodzi trudny moment, gdy trzeba pożegnać swojego wiernego towarzysza. To chwila, która niesie ze sobą ból i smutek, ale także potrzebę uczczenia pamięci naszych ukochanych

Szkolenie online AutoCAD
23 października 2023 0 Comments 0 tags

Szkolenie online AutoCAD: Umiejętność obsługi oprogramowania CAD (Computer-Aided Design) staje się nieodzowna dla wielu specjalistów z różnych branż. Jednym z najbardziej popularnych programów CAD na rynku jest AutoCAD, znany ze

Nagrobki Szczecin

Nagrobki Szczecin
22 lutego 2024 0 Comments 0 tags

Temat nagrobków często kojarzy się nam z melancholią i smutkiem. Jednakże, jest to również dziedzina, która odzwierciedla sztukę, tradycję i historię. Szczególnie w mieście Szczecin, gdzie bogata kultura i różnorodność