Może się zdarzyć, że twoje długi narosną i nie będziesz w stanie ich spłacić. Wyjściem z tej sytuacji jest zatem ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jak to zrobić? Czy możesz przeprowadzić ten proces samodzielnie, czy pomoże Ci kancelaria prawna?

Wizyta komornika domagającego się długu nie należy do przyjemności. Jeśli Twoje zadłużenie przekracza 100 000 zł i nie jesteś w stanie go spłacić, to możesz rozważyć, czy skorzystać z pomocy kancelarii zajmującej się upadłością konsumencką. Pomoże Ci to wyjść ze spirali zadłużenia. Należy jednak pamiętać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej niekoniecznie wiąże się z całkowitym umorzeniem długu. Sądy mogą orzekać jedynie o częściowych umorzeniach.

Upadłość konsumencka – co to jest?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Z definicji upadłość konsumencka to umorzenie długów w przypadku bankructwa osoby lub firmy. Co ważne, musiało to nastąpić pod wpływem czynników zewnętrznych. Oznacza to, że dłużnik znajduje się w sytuacji, która nie może być spowodowana jego rażącym niedbalstwem ani jego umyślnym działaniem.

Aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wymagane są co najmniej trzy miesiące niewypłacalności. O niewypłacalności mówimy wtedy, gdy miesięczny dochód jest na tyle niski, że nie można spłacić wszystkich zobowiązań. Osoby mieszkające na stałe w Polsce mogą ogłosić upadłość. O ogłoszeniu upadłości decyduje sąd. Jeśli przerażają nas zawiłości sali sądowej, warto rozważyć wynajęcie odpowiedniej kancelarii prawnej, która pomoże nam przejść przez ten proces.

  1. Głównym celem ogłoszenia upadłości jest częściowe lub całkowite umorzenie długów oraz spłata wierzycieli. Wykonuje się go z majątku dłużnika.
  2. Każdy konsument ma prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jednak samo złożenie wniosku nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia sprawy.
  3. Wniosek o ogłoszenie upadłości mogą złożyć wspólnie dłużnik i jego wierzyciele.
  4. W trakcie postępowania sąd musi sprawdzić inną formę zwrotu.
  5. Czyste uregulowanie długu następuje wtedy, gdy dłużnik nie posiada majątku lub nie jest w stanie spłacać należności z powodu poważnej choroby.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Kancelaria konsumencka https://klimkowski-kancelaria.pl/232/kancelaria-adwokacka-lodz pomoże w złożeniu odpowiedniego wniosku do sądu. Osoby, które zajmują się tym na co dzień, podpowiedzą, co wpisać we wniosku i jakie dokumenty należy dołączyć. Przy składaniu wniosku musimy uiścić opłatę w wysokości 30 zł. Opłaty sądowe zostaną doliczone w późniejszym terminie.

Sąd decyduje, czy umorzyć cały dług dłużnika. Jeśli zdecyduje się na spłatę długu tylko częściowo, ustali harmonogram spłaty pozostałej części. W takim przypadku być może będziesz musiał oddać samochód, mieszkanie lub sprzęt AGD, aby spłacić zadłużenie.

Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką?

Napisanie pozwu do sądu nie jest łatwe. Decyzje sądów zależą w dużej mierze od ich interpretacji. Zanim zdecydujemy się na napisanie wniosku o ogłoszenie upadłości, warto wpisać w wyszukiwarkę słowo kluczowe urząd upadłościowy, aby znaleźć odpowiednią pomoc.

Zgłoszenie upadłości musi zawierać:

  • wykaz składników majątku wraz z szacunkową wartością;
  • przechowywać informacje o gotówce;
  • lista wierzycieli;
  • dowody zadłużenia i niewypłacalności.

Czas trwania upadłości konsumenckiej zależy od sytuacji osobistej dłużnika. Może to potrwać 3 tygodnie lub 3 miesiące od daty złożenia wniosku.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Pamiętaj, nie każdy może ogłosić upadłość. Wspólnicy odpowiedzialni za długi spółki nie mogą ogłosić upadłości konsumenckiej. Jeśli osoba złoży wniosek o ogłoszenie upadłości w ciągu 10 lat, nie może już tego zrobić. Po prostu minęło dziesięć lat od ostatniego zdania. Podobnie wygląda sytuacja, gdy dłużnik przenosi swój majątek na inną osobę, aby uniknąć spłaty wierzyciela. W toku postępowania sąd może stwierdzić, że działanie dłużnika było umyślne, a jego lekkomyślność doprowadziła do powstania długu. Taka sytuacja ułatwi sądowi oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Wielu uważa, że ​​ogłoszenie upadłości konsumenckiej to jedyny sposób na wyjście z długów. Muszą jednak mieć świadomość, że pozytywny wyrok sądu ma określone konsekwencje. Po pierwsze, bankruci mają ograniczony dostęp do pieniędzy i aktywów. Kiedy wierzyciel spłaca, powiernik jest właścicielem odszkodowania i majątku dłużnika. Decyduje, co licytować, aby spłacić wierzycieli. Może to być samochód, mieszkanie. Nie był jednak w stanie wylicytować sprzętu potrzebnego do codziennego życia, takiego jak lodówki.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może skutkować utratą wspólnoty mieszkaniowej. W przypadku licytacji dłużnik musi opuścić lokal. W trakcie procesu oddłużeniowego nie można rozporządzać swoim majątkiem. W związku z tym nie można sprzedać samochodu ani przenieść własności na inną osobę. Ponadto dłużnicy staną przed problemem zaciągania nowych długów. W trakcie procesu oddłużeniowego nie będzie się starał o nowy kredyt.

Upadłość konsumencka pozwala przywrócić spokój swoim dłużnikom. To także dobry czas, aby spróbować znaleźć sposoby na odbudowę aktywów.

Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl